OM OLLE JONSSON UTSTÄLLNING TAVLOR KONST AV SKROT LEGENDEN OM JÄTTARNA RESUMÉ PRESS KONTAKT Deutsche Français Svenska United Kingdom

   
  Jättarnas kamp i Alfta

De första som slog sig ned i skogarna runt Alfta
i Hälsingland var jättarna. De jagade i skogarna
och fiskade i sjöarna och älvarna.

Den som kom först var Starkotter, som också skulle
komma att bli den största jätte som någonsin slagit sig
ned i trakten. Efter honom kom Bock, som slog sig ned
bara någon halvmil söder om Starkotters boställe,
i ett frodigt område som faktiskt än idag
kallas Bocks trädgård.


Previous Page   Next Page

Copyright - Olle Jonsson